Gebelik & Enfeksiyon Hastalıkları

Toksoplazma

TOKSOPLAZMA-doğuştan toksoplazma olma sıklığı 1/1000 ile 1/10000 arasında değişmektedir.Gebelik haftası ilerledikçe anne karnındaki bebeğe bulaşan toksoplazma hastalığının yaratacağı kusurun ciddiyeti azalmakla beraber ilk 3 ayda bulaşma %15, ikinci 3 ayda bulaşma %25 ve son 3 ayda bulaşma riski %60dır. Hastalığı geçirenlerin %80 inin hiç bir şikayeti olmadığı için bağışıklık kazandıklarını da bilmezler,şikayeti olanların da bu…

Devamı

Kızamıkçık

RUBELLA(KIZAMIKÇIK)- Teorik olarak kızamıkçık aşısının geliştirilmesiyle beraber herkesin bağışık olacağı ve anneden bebeğe bulaşan konjenital kızamıkçık görülmeyeceği düşünülüyordu ancak pratikte böyle olmamıştır.Nedeniyse,doğal bağışıklık doğurganlık çağındakilerin %80-90 ını korur geri kalanlarsa çocuklukta yapılan kızamıkçık aşısıyla korunurlar ama aşı sonrası bağışıklık bazen 5-10 yıl sonra kaybolmaktadır. Bu nedenle doğurganlık çağında tüm kadınlarda kızamıkçık bağışıklığı incelenmeli ve kaybolmuşsa…

Devamı

Sitomegalovirüs(CMV)

SİTOMEGALOVİRÜS(CMV);TORCH gurubu enfeksiyonlarından yenidoğan bebeği en sık etkileyendir.Doğuştan duyma kaybı ve nörolojik bozuklukların en sık nedenidir.Herpesvirüs ailesinden olan CMV kişide ilk kez geçirildikten sonra gizli olarak kalır ve bağışıklığın bozulduğu dönemlerde aktifleşir.Yenidoğanların %1-2 sine bulaşır ve dikkatli bir incelemeyle bunların %10 un da da hasar bıraktığı tespit edilebilir.Anneden karnındaki bebeğe geçiş hem ilk kez hem…

Devamı

Herpesvirüs

Herpesvirüs(HSV) infeksiyonları; %85 oranında genital infeksiyonlara herpesvirüslerden HSVtipII neden olur ,en büyük endişeyse doğum sırasında bebeğe bulaşma ihtimalidir .Bu tip bulaşma nadirse de morbidite ve mortalitesi yüksektir.Günümüz bilgileri HSV ile karşılaşan bebeğe mikrobun nasıl bulaştığı , sistemik veya lokalize infeksiyonamı neden olacağına hangi faktörlerin etki ettiği bilinmemektedir. Genital HSV tanısını koymak karakteristik lezyonlar varsa kolaydır…

Devamı

GrupB Streptokok (GBS)

GRUP B STREPTOKOK(GBS) Grup B streptokok infeksiyonu günümüzde yetişkinlerde giderek daha artan bir sıklıkta teşhis edilmektedir ve daha çok yumuşak doku infeksiyonu, bakteriyemi ve zatürreye neden olmaktadır.Yeni doğan infeksiyonlarının da en sık nedenlerindendir. 1930 lu yıllardan beri yeni doğan menenjitiyle ilişkilendirilse de esas dikkati 1960 lı yıllarda kadın genital organlarında yerleştiğinin saptanıp düşük-erken doğum -ölü…

Devamı

Hepatit

Hepatitler ; HepatitA bir RNA virüsüdür ve dışkı-ağız yoluyla bulaşır.Ciddi bir hastalıktır ancak iyi yanı anne karnında ki bebekte ve yenidoğanda bir hastalığa yol açmamaktadır.HepatitA virüsüne ,temas veya hastalığın yaygın olduğu bölgelere seyahat etme nedeniyle, maruz kalınmışsa gebe olsun olmasın immun serum globulin 0,02-0,05 ml/kg uygulanmalıdır. HepatitB(HBV) ise bir DNA virüsüdür, hepatit, siroz ve hepatomanın…

Devamı

Asemptomatik Bakteriüri(ASB)

ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ(ASB) ;bu duruma kısaca idrar yollarına gebede şikayete neden olmayan bakterilerin yerleşmesi de diyebiliriz .Düşük sosyo-ekonomik düzeydeki gebelerde daha fazla olabilmekle beraber Amerika’da %2-10, İngiltere’de %2-5 gebede görülür.Yapılan çalışmalar göstermiştir ki ,ASB tedavi edilmezse %2-13 oranında erken doğuma ve %2-28 oranında, piyelonefrit gibi ciddi böbrek iltihabına neden olabilmektedir. ASB tanısında standart tanı için orta…

Devamı

Asemptomatik Bakteriyel Vajinozis

Asemptomatik bakteriyel vajinozis;şikayete neden olmayan bakteriyel vajinozis ,vajinada normalde olması gereken laktobasillerin azalması bunun yerine normalde az miktarda vajinada bulunan anaerob bakterilerin çoğalmasıyla oluşur.Böylece vajinanın normal asiditesi bozulur, akıntı ve kötü koku gelişebilir ancak bateriyel vajinozis gelişen gebelerin %50 sinde şikayet oluşmamaktadır. Bakteriyel vaginozisin erken doğum riskini 1,85 kat artırdığı çalışmalarda gösterilmiştir, hatta gebeliğin erken…

Devamı

Klamidya

Klamidya; Genital klamidya enfeksiyonunun ülkemizde sıklığını bilmiyoruz ama bazı ülkelerde en sık cinsel yolla bulaşan enfeksiyondur.Çoğu insan şikayet yapmadığı için klamidya enfeksiyonuna yakalandığını anlamaz ancak tedavisiz kalan bu tip infeksiyonlar kadında pelvik inflamatuvar hastalık ,kısırlık ,dış gebeliğe zemin hazırlar.Ayrıca bir çok kadında ki tedaviye cevapsız veya tekrarlayan kronik pelvik ağrı,kasık- bel ağrısının ana nedenlerindendir .Gebelik…

Devamı