Toksoplazma

TOKSOPLAZMA-doğuştan toksoplazma olma sıklığı 1/1000 ile 1/10000 arasında değişmektedir.Gebelik haftası ilerledikçe anne karnındaki bebeğe bulaşan toksoplazma hastalığının yaratacağı kusurun ciddiyeti azalmakla beraber ilk 3 ayda bulaşma %15, ikinci 3 ayda bulaşma %25 ve son 3 ayda bulaşma riski %60dır. Hastalığı geçirenlerin %80 inin hiç bir şikayeti olmadığı için bağışıklık kazandıklarını da bilmezler,şikayeti olanların da bu…

Kızamıkçık

RUBELLA(KIZAMIKÇIK)- Teorik olarak kızamıkçık aşısının geliştirilmesiyle beraber herkesin bağışık olacağı ve anneden bebeğe bulaşan konjenital kızamıkçık görülmeyeceği düşünülüyordu ancak pratikte böyle olmamıştır.Nedeniyse,doğal bağışıklık doğurganlık çağındakilerin %80-90 ını korur geri kalanlarsa çocuklukta yapılan kızamıkçık aşısıyla korunurlar ama aşı sonrası bağışıklık bazen 5-10 yıl sonra kaybolmaktadır. Bu nedenle doğurganlık çağında tüm kadınlarda kızamıkçık bağışıklığı incelenmeli ve kaybolmuşsa…

Sitomegalovirüs(CMV)

SİTOMEGALOVİRÜS(CMV);TORCH gurubu enfeksiyonlarından yenidoğan bebeği en sık etkileyendir.Doğuştan duyma kaybı ve nörolojik bozuklukların en sık nedenidir.Herpesvirüs ailesinden olan CMV kişide ilk kez geçirildikten sonra gizli olarak kalır ve bağışıklığın bozulduğu dönemlerde aktifleşir.Yenidoğanların %1-2 sine bulaşır ve dikkatli bir incelemeyle bunların %10 un da da hasar bıraktığı tespit edilebilir.Anneden karnındaki bebeğe geçiş hem ilk kez hem…

Herpesvirüs

Herpesvirüs(HSV) infeksiyonları; %85 oranında genital infeksiyonlara herpesvirüslerden HSVtipII neden olur ,en büyük endişeyse doğum sırasında bebeğe bulaşma ihtimalidir .Bu tip bulaşma nadirse de morbidite ve mortalitesi yüksektir.Günümüz bilgileri HSV ile karşılaşan bebeğe mikrobun nasıl bulaştığı , sistemik veya lokalize infeksiyonamı neden olacağına hangi faktörlerin etki ettiği bilinmemektedir. Genital HSV tanısını koymak karakteristik lezyonlar varsa kolaydır…